Dziękujemy…


ROK 2010

Państwu Szostakom za udostępnienie stadniny koni i możliwość spędzenia miłych chwil w trakcie pobytu dzieci na obozie letnim w Limanowej.

Aleksandrze Lis, Aleksandrze Głąbińskiej, Monice Szymańskiej

za Wielkie Serce i nieocenioną pracę w Stowarzyszeniu “Młoda Scena”.

Irenie Janikowskiej, Grzegorzowi Koskowi, Agnieszce Kubrak i Agnieszce Tatarze
za pomoc w przygotowaniu kostiumów i rekwizytów.

Małgorzacie Zwolińskiej za “rzut oka” na kostiumy kocie.