Pracownia Artystyczna

Studio zaprasza do pracowni artystycznej na zajęcia indywidualne:

  • nauka gry na fortepianie
  • emisja głosu, kształcenie słuchu
  • interpretacja piosenki (praca z mikrofonem)
  • nauka poprawnej wymowy
  • interpretacja prozy i wiersza
  • warsztat aktorski

Przygotowujemy kandydatów na egzaminy do szkół artystycznych.