14:10 22-05-2019

A będzie się sporo działo…
zobaczcie poniżej

— Elżbieta i Piotr Armatys