20:00 01-07-2007

Studio w krakowskim podziemiu

Musicale, musicale….

20 czerwca odbył się spektakl w "Piwnicy pod Baranami".
W programie można było zobaczyć i usłyczeć m.in. fragmenty musicali:

"Koty"
"Skrzypek na dachu"
"Nędznicy"
"Grease"
"Jesus Christ Superstar"
"Pchła Szachrajka"
"Królewna Śnieżka"

— Elżbieta i Piotr Armatys
Kategoria: Bez kategorii