20:00 26-03-2006

Ostatnia szansa dla zdolnych…

Jeśli chcesz wziąć udział w bezprecedensowym wydarzeniu artystycznym, jakim będzie wystawienie w naszym mieście całkowicie autorskiej wersji słynnego musicalu A.L. Webbera „Cats” to przyjdź na przesłuchania.

Dnia 05.04.06 (środa) w siedziebie Studia w Domu Kultury Kolejarza przy ul.św.Filipa 6 w Krakowie (2 piętro).

 4 – 6 lat – godz.1600

 7 – 11 lat – godz.1700

12 – 15 lat – godz.1800

16 – 19 lat – godz.1900

20 i więcej lat – godz. 2000

Warunek!!! Musisz umieć tańczyć lub śpiewać i mieć trochę czasu.

P.S. Obecnie jesteśmy na etapie intensywnych prób. W zespole wykonawców znajduje się obecnie ponad 50 osób. Jednak ze względu na duże zainteresowanie naszym projektem ( zapowiada się gigantyczne przedsięwzięcie, które jak się spodziewamy nie zejdzie szybko z afisza) musimy zwiększyć ilość wykonawców, aby zdublować poszczególne role. Jest to oczywiste, ponieważ młodzi artyści, to głównie dzieci i młodzież uczęszczająca jeszcze do szkół. Czekamy! Pamiętajcie! Ostatnie szansa, aby „wskoczyć” do świata zwariowanych kotów „Made in Cracow”. 

— Elżbieta i Piotr Armatys
Kategoria: Bez kategorii